در صنعت ، بسیاری از انواع خوردگی در سیستم تولید و خطوط لوله حمل و نقل سیالات رخ می دهد.

در این مقاله میخواهیم انواع خوردگی لوله را به شما شرح دهیم

لوله 24 پایتخت اعتماد شما

1- سولفیده شدن

هنگامی که فعالیت گوگرد (فشار جزئی، غلظت) محیط گازها به اندازه کافی بالا است، فازهای سولفید می توانند به جای فاز اکسید تشکیل شوند. در سال های اخیر مکانیزم های تشکیل سولفید در محیط های گاز و زیر رسوبات نمک های مذاب یافت شده است. در اکثر محیط هایی که آلیاژهای مقاوم به اکسیداسیون وجود دارند، Al2O3 یا Cr2O3 باید در مواجه با هر نوع سولفید در اولویت قرار گیرند. و حمله سولفیدی مخرب عمدتا در محل هایی است که اکسید محافظ آن تخریب شده است. به نظر می رسد، زمانی که گوگرد، وارد آلیاژ می شود بعنوان سولفیدهای کروم و آلومینیم محبوس شده و به طور موثری از تشکیل عناصر محافظت کننده در نزدیکی سطح آلیاژ جلوگیری می کند و بنابراین می تواند در روند تشکیل و تغییر شکل لایه محافظتی سطح مداخله کند. اگر گوگرد کافی وارد آلیاژ شود بطوریکه تمام کروم یا آلومینیوم موجود فورا به سولفید تبدیل شوند، ممکن است سولفید های پایدارتر از فلز پایه به دلایل مورفولوژیکی و سینتیکی شکل بگیرند. این سولفید های فلزی پایه هستند که اغلب مسئولیت حمله تسریع شده دارند، زیرا آنها بسیار سریعتر از اکسید یا سولفید های کروم یا آلومینیوم رشد می کنند. علاوه بر این، آنها نقطه ذوب نسبتا کم دارند، به طوری که اغلب فاز های سرباره مذاب ممکن است. اکسیژن، گوگرد و درجه حرارت عوامل مهمی برای فرایند سولفید شدن در سیستم تبدیل زغال سنگ به گاز هستند.

انواع خوردگی لوله
انواع خوردگی لوله

2- خوردگی حفره ای

ایجاد حفره در فلزات، یک خوردگی موضعی است که باعث ایجاد حفره های کاملا مشخص می شود. حمله به دیوارهای داخلی سوراخ معمولا یکنواخت است، اما ممکن است نامنظم باشد، در حالیکه در شرایط خاص یک حمله متقاطع ثانویه ایجاد می کند. هر نوع فلز یا آلیاژ مهندسی ای مستعد حفره دار شدن است. حفره دار شدن زمانی اتفاق می افتد که یک ناحیه از یک سطح فلز با توجه به بقیه سطح، آنودایز شود یا زمانیکه تغییرات موضعی شدید در خورنده در تماس با فلز، بعنوان شکاف، باعث تخریب گردد. یک نسبت بالا سطح کاتد به سطح آند، وجود دارد و فرآیندهای نفوذ سریعتر و بیشتر از زمانی است که حفره های متعدد و نزدیک به یکدیگر وجود دارند. خطوط لوله خالی که به علت خوردگی ناشی از سطح بیرونی تخریب شده اند، معمولا توسط خوردگی از بین می روند. یکی دیگر از انواع خوردگی خطوط لوله، ترکیبی از حفره ای شدن و فرسایش است.

3- خوردگی شیاری

وجود حفره های باریک یا فضاهای (شکاف) بین قطعات فلزی- فلزی یا غیر فلزی- فلزی می تواند باعث ایجاد خوردگی موضعی در این سایت ها شود. به طور مشابه شکاف های ناخواسته مانند ترک، درز و سایر نقص های متالورژی می توانند به عنوان سایت هایی برای شروع خوردگی استفاده شوند. مقاومت در برابر خوردگی شیاری می تواند از یک سیستم محیط- آلیاژی به سیستم دیگری متفاوت باشد. آلیاژهای منفعل، به ویژه آنهایی که در گروه فولاد ضد زنگ هستند، نسبت به مواردی که رفتار فعالتری را نشان می دهند، بیشتر در معرض آسیب خوردگی قرار دارند. فولاد ضد زنگ ممکن است در برابر خوردگی شیاری در آب طبیعی حاوی کلرید حساس باشد. در آب دریا، خوردگی موضعی مس و آلیاژهای آن در شکافها نسبت به خوردگی در مواد داراي فولاد ضدزنگ متفاوت است، زيرا اين حمله به جاي داخل در خارج آلیاژ رخ مي دهد.

انواع خوردگی لوله
انواع خوردگی لوله

4- خوردگی جریان سرگردان

اگر یک جریان مستقیم (DC) خارجی در زمین توسط یک هادی عبور داده شود، بخشی از جریان به مسیری که مقاومت کمتری در آن ارائه می شود، انتقال می یابد. جریان مستقیم بسیار مخرب تر از جریان متناوب (AC) است. جریان متناوب معادل فقط یک درصد از تخریب جریان مستقیم را ایجاد می کند. مناطق ورودی (که الکترون ها به آن وارد می شوند) تبدیل به کاتد و مناطقی که جریان از آن خارج می شود آند می شود. خوردگی فلزاتی مانند کربن و فولادهای کم آلیاژ، در ناحیه آندی نتیجه می شود.

5- خوردگی میکروبیولوژیکی یا MIC

ماکرو و میکروارگانیسم ها توسط دو روش اصلی باعث خوردگی می شوند: (۱) با ایجاد فیلم یا مانعی روی سطح، که باعث تولید سلول های هوازی مختلف می شوند، (۲) جذب هیدروژن از سطح استیل و در نتیجه هیدروژن را به عنوان عامل مقاومت در سل های خوردگی حذف می کنند. بعضی از باکتری های کاهش دهنده سولفات به این شیوه عمل می کنند و باعث ایجاد اسید سولفوریک در مجاورت مناطق کاتدی فولاد شده که در نتیجه باعث تسریع در خوردگی می شوند. اکثر موارد مستند شده که در آن موجودات بیولوژیکی تنها عامل یا عامل تسریع کننده در خوردگی هستند، شامل اشکال موضعی حمله، هستند. خوردگی میکروبیولوژی در چاه های نفت ثانویه، سیستم آب خنک کننده سیستم های نفت خام پالایشگاه نفت، سیستم حفاظت آتش نشانی و غیره رخ می دهد.

انواع خوردگی لوله
انواع خوردگی لوله

6- خوردگی فرسایشی

هنگامی که حرکت یک فرساینده بر روی یک سطح فلز باعث افزایش میزان حمله به علت سایش مکانیکی و خوردگی می شود، این حمله به نام خوردگی فرسایشی شناخته می شود. هنگامیکه ذرات در یک مایع در معرض تماس با سطح قرار می گیرند، باعث حذف فیلم های محافظ سطح مانند فیلم های اکسید محافظ هوا یا محصولات خوردگی چسبنده می شوند و سطوح واکنشگر جدید در معرض، در کنار سطوح جانبی خورده نشده قرار می گیرند. تقریبا، تمام محیط های دارای جریان و محیط های خورنده آشفته باعث خوردگی فرسایشی می شوند. این حمله ممکن است الگوی مسیری مرتبط با مسیر خورنده داشته باشد وقتی که روی سطح حرکت می کند.

انواع خورندگی لوله