عایق حرارتی برای لوله

برای تضمین چرخه فرآیند صحیح، شرایط محیط درون لوله ها باید در محدودیت های تعیین شده باقی بماند (به عنوان مثال دما ، گرانروی ، فشار و غیره). عایق بندی لوله کشی علاوه بر ساخت و بستن صحیح ایزومتریک لوله کشی، عملکرد مهمی نیز دارد. آیا میدانید بهترین راه چیست؟ باید اطمینان حاصل کند که تلفات گرما به طور موثر کاهش می یابد و نصب به طور دائمی از نظر اقتصادی و عملکردی ادامه می یابد. این تنها راه برای تضمین حداکثر کارایی چرخه فرآیند در طول عمر طراحی طراحی بدون تلفات در نتیجه خطا است. پس برویم و با هم بخوانیم.

عایق حرارتی

اصولاً، یک ساختار عایق حرارتی برای لوله کشی شامل یک ماده عایق مناسب است که معمولاً با روکش ورق فلز پوشانده می شود. این از لوله و عایق در برابر تأثیرات خارجی مانند آب و هوا یا بارهای مکانیکی محافظت می کند.

از مزایای عایق حرارتی صحیح برای لوله کشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  •     کاهش تلفات گرما

  •     صرفه جویی در هزینه

  •     کاهش انتشار CO2

  •     محافظت از یخ زدگی

  •     کنترل فرآیند: اطمینان از ثبات دمای فرآیند

  •     کاهش سر و صدا

  •     جلوگیری از چگالش

  •     محافظت در برابر دمای بالا

روکش کاری

برای محافظت از عایق در برابر تأثیر آب و هوا، بارهای مکانیکی و آلودگی (به طور بالقوه خورنده) باید از روکش مناسب استفاده شود. انتخاب روکش مناسب بر روی فاکتورهای مختلف، مانند موارد زیر تاثیر دارد

 –   بارهای کاری

 –   بارهای باد

 –   دمای محیط

 –   شرایط

کاربرد عایق حرارتی برای لوله

۵ کاربرد عایق حرارتی برای لوله در زیر برای شما در نظر گرفته شده که با آگاهی از آن، علت استفاده از عایق ها حرارتی روشن می شود.

1- عایق حرارتی برای لوله : کنترل چگالش

در مواردی که لوله ها در دمای زیر محیط کار می کنند، احتمال متراکم شدن بخار آب در سطح لوله وجود دارد. زیرا بررسی ها نشان می دهد، رطوبت به انواع مختلف خوردگی کمک می کند، بنابراین جلوگیری از تشکیل میعانات روی لوله معمولاً مهم تلقی می شود.

عایق لوله می تواند از تشکیل میعان جلوگیری کند، زیرا دمای سطح عایق از دمای سطح لوله متفاوت خواهد بود. چگالشی اتفاق نخواهد افتاد، به شرط آنکه :

    سطح عایق بالاتر از دمای نقطه شبنم هوا باشد.

    عایق شامل نوعی مانع بخار آب یا کند کننده آب است که از عبور بخار آب از طریق عایق تشکیل شده روی سطح لوله جلوگیری می کند.

2- عایق حرارتی برای لوله : انجماد لوله

از آنجا که برخی از لوله های آب یا در خارج یا در مناطق سرد قرار دارند که ممکن است دمای محیط گاهی اوقات به زیر نقطه انجماد آب کاهش یابد، هرگونه آب در لوله ممکن است به طور بالقوه یخ بزند. هنگامی که آب منجمد می شود، منبسط می شود و این انبساط می تواند باعث خرابی سیستم لوله به هر یک از روش های مختلف شود.

نکته

عایق لوله نمی تواند از یخ زدگی آب ایستاده در لوله کشی جلوگیری کند، اما می تواند زمان لازم برای یخ زدگی را افزایش دهد – در نتیجه خطر یخ زدگی لوله را کاهش می دهد. به همین دلیل، عایق کاری لوله های در معرض خطر یخ زدگی توصیه می شود، و مقررات محلی تأمین آب ممکن است برای کاهش خطر یخ زدگی لوله، از عایق لوله برای لوله کشی استفاده کنند.

برای طول مشخص، یک لوله با سوراخ کوچکتر حجم کمتری از آب را نسبت به یک لوله با سوراخ بزرگتر نگه می دارد، بنابراین آب در یک لوله با سوراخ کوچکتر به راحتی (و سریعتر) از آب در یک لوله با سوراخ بزرگتر یخ می زند ( با فرض محیط معادل). از آنجا که لوله های دارای سوراخ کوچکتر خطر یخ زدگی بیشتری دارند، از عایق به طور معمول در ترکیب با روش های جایگزین جلوگیری از یخ زدن استفاده می شود به عنوان مثال :

    تعدیل کابل گرمایشی ردیابی

   یا اطمینان از جریان مداوم آب از طریق لوله

3- عایق حرارتی برای لوله : ذخیره انرژی

از آنجا که لوله کشی می تواند در دمای بسیار دور از دمای محیط کار کند و سرعت جریان حرارت از یک لوله به دیفرانسیل دما بین لوله و هوای محیط اطراف مربوط است، جریان گرما از لوله می تواند قابل توجه باشد. در بسیاری از شرایط، این جریان گرما نامطلوب است. استفاده از عایق لوله حرارتی مقاومت حرارتی را ایجاد می کند و جریان گرما را کاهش می دهد.

ضخامت های عایق لوله حرارتی مورد استفاده برای صرفه جویی در انرژی متفاوت است، اما به عنوان یک قاعده کلی، لوله هایی که در دماهای بسیار شدید کار می کنند جریان گرمای بیشتری دارند و ضخامت های بیشتری به دلیل صرفه جویی بالقوه بیشتر اعمال می شود.

محل لوله گذاری در انتخاب ضخامت عایق نیز تاثیر دارد. به عنوان مثال، در برخی شرایط، ممکن است لوله های گرمایش در یک ساختمان عایق بندی شده نیازی به عایق بندی نداشته باشند، زیرا گرمای “خروجی” (یعنی گرمای حاصل از لوله به هوای اطراف) ممکن است “برای گرم کردن” مفید باشد و ساختمان، به این ترتیب گرمای “از دست رفته” را به هر حال در اثر عایق سازه ای به دام می اندازد. و یا برعکس، ممکن است چنین لوله کاری عایق بندی شود تا از گرم شدن بیش از حد یا خنک سازی غیرضروری در اتاق هایی که از آن عبور می کند جلوگیری کند.

4- عایق حرارتی برای لوله : محافظت در برابر دمای شدید

در مواردی که لوله کشی در درجه حرارت بسیار پایین یا پایین کار می کند، در صورت تماس فیزیکی هر شخص با سطح لوله، احتمال آسیب دیدگی وجود دارد. آستانه درد انسان متفاوت است. از آنجا که دمای سطح عایق از دمای سطح لوله متفاوت است، به گونه ای که سطح عایق دارای درجه حرارت “شدید” نیست، می توان از عایق لوله برای ایجاد دمای لمس سطح به یک محدوده امن استفاده کرد.

5- عایق حرارتی برای لوله : کنترل سر و صدا

لوله کشی می تواند به عنوان یک مجرا برای سر و صدا از یک قسمت از ساختمان به قسمت دیگر ساختمان حرکت کند (نمونه ای معمولی از این را می توان با لوله کشی فاضلاب در داخل ساختمان مشاهده کرد). عایق صوتی می تواند از طریق انتقال دیواره لوله و انجام عملکرد جداسازی صوتی از هرجایی که لوله از طریق یک دیوار یا کف ثابت عبور می کند و هر جا که لوله از نظر مکانیکی ثابت شده باشد، از این انتقال صدا جلوگیری کند.

لوله کشی همچنین می تواند باعث ایجاد نویز مکانیکی شود. در چنین شرایطی، با استفاده از عایق صوتی با استفاده از یک مانع صوتی با چگالی بالا، می توان شکست صدا را از دیواره لوله حاصل کرد.