قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان در رده های 20 ، 40 و 80 قابل رویت است .

جهت مشاوره برای انتخاب درست و خرید بهتر با ما تماس بگیرید.

لوله مانیسمان چین رده 20

1401/11/16

سایز ( اینچ )قطر خارجیضخامت ( میلی متر )قیمت ( ریال )
1/221/32/34/300/000
3/426/72/35/000/000
133/42/89/300/000
1 و 1/442/22/812/600/000
1 و 1/248/32/814/400/000
260/3317/600/000
2 و 1/2733/224/200/000
388/93/230/600/000
4114/3438/200/000
5141/3557/200/000
6168/3567/200/000
8219/16105/200/000
10273/1-تماس بگیرید
12323/9-تماس بگیرید

لوله مانیسمان چین رده 40

1401/11/16

سایز ( اینچ )قطر خارجیضخامت ( میلی متر )قیمت ( ریال )
1/221/32/774/600/000
3/426/72/875/400/000
133/43/3810/300/000
1 و 1/442/23/5616/600/000
1 و 1/248/33/6818/700/000
260/33/9121/200/000
2 و 1/2735/1628/200/000
388/95/4935/600/000
4114/36/0246/700/000
5141/36/5566/200/000
6168/37/1193/200/000
8219/18/18125/200/000
10273/1-175/200/000
12323/9-تماس بگیرید
14355/6-تماس بگیرید
16406/4-تماس بگیرید

لوله مانیسمان چین رده 80

1401/11/16

سایز ( اینچ )قطر خارجیضخامت ( میلی متر )قیمت ( ریال )
1/221/33/737/200/000
3/426/73/917/600/000
133/44/5511/700/000
1 و 1/442/24/8517/700/000
1 و 1/248/35/0819/700/000
260/35/5426/200/000
2 و 1/2737/0135/700/000
388/97/62تماس بگیرید
4114/38/56تماس بگیرید
5141/39/53تماس بگیرید
6168/310/97تماس بگیرید
8219/112/070تماس بگیرید
10273/9-تماس بگیرید
12323/9-تماس بگیرید
14355/6-تماس بگیرید
16406/4-تماس بگیرید

قیمت لوله بدون درز کاوه رده 20

1401/10/04

سایز ( اینچ )قطر خارجیضخامت ( میلی متر )قیمت ( ریال )
1/221/32/41تماس بگیرید
3/426/72/41تماس بگیرید
133/42/90تماس بگیرید
1 و 1/442/22/97تماس بگیرید
1 و 1/248/33/18تماس بگیرید
260/33/18تماس بگیرید
2 و 1/2734/78تماس بگیرید
388/94/78تماس بگیرید
4114/34/78تماس بگیرید
5141/35تماس بگیرید
6168/36تماس بگیرید
8219/16/35تماس بگیرید
10273/1-تماس بگیرید
12323/9-تماس بگیرید

قیمت لوله بدون درز کاوه رده 40

1401/11/16

سایز ( اینچ )قطر خارجیضخامت ( میلی متر )قیمت ( ریال )
1/221/32/77تماس بگیرید
3/426/72/87تماس بگیرید
133/43/3810/600/000
1 و 1/442/23/5617/000/000
1 و 1/248/33/6818/700/000
260/33/9121/200/000
2 و 1/2735/1626/700/000
388/95/4935/200/000
4114/36/0246/200/000
5141/36/5564/000/000
6168/37/1192/000/000
8219/18/18124/000/000
10273/1-تماس بگیرید
12323/9-تماس بگیرید
14355/6-تماس بگیرید
16406/4-تماس بگیرید

قیمت لوله بدون درز کاوه رده 80

1401/10/04

سایز ( اینچ )قطر خارجیضخامت ( میلی متر )قیمت ( ریال )
1/221/33/73تماس بگیرید
3/426/73/91تماس بگیرید
133/44/55تماس بگیرید
1 و 1/442/24/85تماس بگیرید
1 و 1/248/35/08تماس بگیرید
260/35/54تماس بگیرید
2 و 1/2737/01تماس بگیرید
388/97/62تماس بگیرید
4114/38/56تماس بگیرید
5141/39/53تماس بگیرید
6168/310/97تماس بگیرید
8219/112/070تماس بگیرید
10273/9-تماس بگیرید
12323/9-تماس بگیرید
14355/6-تماس بگیرید
16406/41/-تماس بگیرید

لوله مانیسمان یا بدون درز ، لوله ای است که نسبت به سایر لوله های فولادی گرانتر و کیفیت و عمر بیشتری دارد.

لوله های مانیسمان در برابر فشار و دما مقاومت بیشتری دارند و این موضوع اهمیت خاصی به این نوع لوله می دهد.

در همین حال ، خود لوله ی مانیسمان از استاندارد های متنوعی تشکیل شده است که هر یک از این استاندارد ها فواید خاصی دارند

که نسبت به آن استاندارد ، از آنها در جای مربوطه استفاده می شود.

مجموعه لوله 24 تمامی استاندارد های لوله مانیسمان را داراست و این لوله را با استاندارد مورد نیازتان برای شما تامین میکند.

استاندارد های مهم لوله مانیسمان :

-ASTM A53

-ASTM 106

-ASTM A312

-ASTM A530 / ASTM A534