قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان در رده های 20 ، 40 و 80 قابل رویت است .

جهت مشاوره برای انتخاب درست و خرید بهتر با ما تماس بگیرید.

لوله مانیسمان چین رده 20

1403/02/11

سایز ( اینچ )قطر خارجیضخامت ( میلی متر )قیمت ( ریال )
1/221/32/33/950/000
3/426/72/35/600/000
133/42/88/400/000
1 و 1/442/22/811/550/000
1 و 1/248/32/812/900/000
260/3317/300/000
2 و 1/2733/224/000/000
388/93/231/900/000
4114/3449/600/000
5141/35تماس بگیرید
6168/3577/000/000
8219/16179/500/000
10273/1-210/000/000
12323/9-تماس بگیرید
سایز ( اینچ )قطر خارجیضخامت ( میلی متر )قیمت ( ریال )
1/221/32/774/600/000
3/426/72/876/000/000
133/43/3810/000/000
1 و 1/442/23/5612/700/000
1 و 1/248/33/6814/700/000
260/33/9120/100/000
2 و 1/2735/1632/500/000
388/95/4940/000/000
4114/36/0253/500/000
5141/36/5573/000/000
6168/37/11102/000/000
8219/18/18225/000/000
10273/1-276/500/000
12323/9-366/000/000
14355/6-تماس بگیرید
16406/4-تماس بگیرید

لوله مانیسمان چین رده 80

1403/02/11

سایز ( اینچ )قطر خارجیضخامت ( میلی متر )قیمت ( ریال )
1/221/33/736/800/000
3/426/73/918/500/000
133/44/5514/000/000
1 و 1/442/24/8519/000/000
1 و 1/248/35/0822/000/000
260/35/5431/000/000
2 و 1/2737/0149/000/000
388/97/6267/000/000
4114/38/5687/000/000
5141/39/53120/000/000
6168/310/97190/000/000
8219/112/070350/000/000
10273/9-تماس بگیرید
12323/9-تماس بگیرید
14355/6-تماس بگیرید
16406/4-تماس بگیرید

قیمت لوله بدون درز کاوه رده 20

1401/12/26

سایز ( اینچ )قطر خارجیضخامت ( میلی متر )قیمت ( ریال )
1/221/32/41تماس بگیرید
3/426/72/41تماس بگیرید
133/42/90تماس بگیرید
1 و 1/442/22/97تماس بگیرید
1 و 1/248/33/1812/300/000
260/33/18تماس بگیرید
2 و 1/2734/78تماس بگیرید
388/94/78تماس بگیرید
4114/34/7842/000/000
5141/35تماس بگیرید
6168/36تماس بگیرید
8219/16/35تماس بگیرید
10273/1-تماس بگیرید
12323/9-تماس بگیرید

قیمت لوله بدون درز کاوه رده 40

1403/02/11

سایز ( اینچ )قطر خارجیضخامت ( میلی متر )قیمت ( ریال )
1/221/32/77تماس بگیرید
3/426/72/87تماس بگیرید
133/43/389/800/000
1 و 1/442/23/5613/500/000
1 و 1/248/33/6814/500/000
260/33/9120/400/000
2 و 1/2735/1629/500/000
388/95/4936/500/000
4114/36/0249/000/000
5141/36/55تماس بگیرید
6168/37/11تماس بگیرید
8219/18/18تماس بگیرید
10273/1-تماس بگیرید
12323/9-تماس بگیرید
14355/6-تماس بگیرید
16406/4-تماس بگیرید

قیمت لوله بدون درز کاوه رده 80

1401/01/26

سایز ( اینچ )قطر خارجیضخامت ( میلی متر )قیمت ( ریال )
1/221/33/73تماس بگیرید
3/426/73/91تماس بگیرید
133/44/55تماس بگیرید
1 و 1/442/24/85تماس بگیرید
1 و 1/248/35/08تماس بگیرید
260/35/54تماس بگیرید
2 و 1/2737/01تماس بگیرید
388/97/62تماس بگیرید
4114/38/56تماس بگیرید
5141/39/53تماس بگیرید
6168/310/97تماس بگیرید
8219/112/070تماس بگیرید
10273/9-تماس بگیرید
12323/9-تماس بگیرید
14355/6-تماس بگیرید
16406/41/-تماس بگیرید

لوله مانیسمان یا بدون درز ، لوله ای است که نسبت به سایر لوله های فولادی گرانتر و کیفیت و عمر بیشتری دارد.

لوله های مانیسمان در برابر فشار و دما مقاومت بیشتری دارند و این موضوع اهمیت خاصی به این نوع لوله می دهد.

در همین حال ، خود لوله ی مانیسمان از استاندارد های متنوعی تشکیل شده است که هر یک از این استاندارد ها فواید خاصی دارند

که نسبت به آن استاندارد ، از آنها در جای مربوطه استفاده می شود.

مجموعه لوله 24 تمامی استاندارد های لوله مانیسمان را داراست و این لوله را با استاندارد مورد نیازتان برای شما تامین میکند.

استاندارد های مهم لوله مانیسمان :

-ASTM A53

-ASTM 106

-ASTM A312

-ASTM A530 / ASTM A534