قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان در رده های 20 ، 40 و 80 قابل رویت است .

جهت مشاوره برای انتخاب درست و خرید بهتر با ما تماس بگیرید.

لوله مانیسمان چین رده 20

1402/09/12

سایز ( اینچ )قطر خارجیضخامت ( میلی متر )قیمت ( ریال )
1/221/32/33/890/000
3/426/72/34/890/000
133/42/87/170/000
1 و 1/442/22/89/990/000
1 و 1/248/32/811/370/000
260/3314/290/000
2 و 1/2733/218/970/000
388/93/226/470/000
4114/3436/190/000
5141/3565/170/000
6168/3565/170/000
8219/16تماس بگیرید
10273/1-160/190/000
12323/9-تماس بگیرید
سایز ( اینچ )قطر خارجیضخامت ( میلی متر )قیمت ( ریال )
1/221/32/774/470/000
3/426/72/875/370/000
133/43/388/470/000
1 و 1/442/23/5611/370/000
1 و 1/248/33/6813/390/000
260/33/9117/970/000
2 و 1/2735/1628/190/000
388/95/4936/670/000
4114/36/0251/700/000
5141/36/5572/190/000
6168/37/11103/700/000
8219/18/18تماس بگیرید
10273/1-220/000/000
12323/9-تماس بگیرید
14355/6-تماس بگیرید
16406/4-تماس بگیرید

لوله مانیسمان چین رده 80

1402/09/12

سایز ( اینچ )قطر خارجیضخامت ( میلی متر )قیمت ( ریال )
1/221/33/735/990/000
3/426/73/917/570/000
133/44/5513/690/000
1 و 1/442/24/8517/690/000
1 و 1/248/35/0822/170/000
260/35/5430/190/000
2 و 1/2737/0146/170/000
388/97/6266/190/000
4114/38/5688/190/000
5141/39/53115/700/000
6168/310/97150/080/000
8219/112/070265/100/000
10273/9-تماس بگیرید
12323/9-تماس بگیرید
14355/6-تماس بگیرید
16406/4-تماس بگیرید

قیمت لوله بدون درز کاوه رده 20

1401/12/26

سایز ( اینچ )قطر خارجیضخامت ( میلی متر )قیمت ( ریال )
1/221/32/41تماس بگیرید
3/426/72/41تماس بگیرید
133/42/90تماس بگیرید
1 و 1/442/22/97تماس بگیرید
1 و 1/248/33/18تماس بگیرید
260/33/18تماس بگیرید
2 و 1/2734/78تماس بگیرید
388/94/78تماس بگیرید
4114/34/78تماس بگیرید
5141/35تماس بگیرید
6168/36تماس بگیرید
8219/16/35تماس بگیرید
10273/1-تماس بگیرید
12323/9-تماس بگیرید

قیمت لوله بدون درز کاوه رده 40

1402/09/12

سایز ( اینچ )قطر خارجیضخامت ( میلی متر )قیمت ( ریال )
1/221/32/77تماس بگیرید
3/426/72/87تماس بگیرید
133/43/388/590/000
1 و 1/442/23/56تماس بگیرید
1 و 1/248/33/6813/590/000
260/33/9117/390/000
2 و 1/2735/1627/590/000
388/95/4934/570/000
4114/36/0248/090/000
5141/36/55تماس بگیرید
6168/37/11تماس بگیرید
8219/18/18تماس بگیرید
10273/1-تماس بگیرید
12323/9-تماس بگیرید
14355/6-تماس بگیرید
16406/4-تماس بگیرید

قیمت لوله بدون درز کاوه رده 80

1401/01/26

سایز ( اینچ )قطر خارجیضخامت ( میلی متر )قیمت ( ریال )
1/221/33/73تماس بگیرید
3/426/73/91تماس بگیرید
133/44/55تماس بگیرید
1 و 1/442/24/85تماس بگیرید
1 و 1/248/35/08تماس بگیرید
260/35/54تماس بگیرید
2 و 1/2737/01تماس بگیرید
388/97/62تماس بگیرید
4114/38/56تماس بگیرید
5141/39/53تماس بگیرید
6168/310/97تماس بگیرید
8219/112/070تماس بگیرید
10273/9-تماس بگیرید
12323/9-تماس بگیرید
14355/6-تماس بگیرید
16406/41/-تماس بگیرید

لوله مانیسمان یا بدون درز ، لوله ای است که نسبت به سایر لوله های فولادی گرانتر و کیفیت و عمر بیشتری دارد.

لوله های مانیسمان در برابر فشار و دما مقاومت بیشتری دارند و این موضوع اهمیت خاصی به این نوع لوله می دهد.

در همین حال ، خود لوله ی مانیسمان از استاندارد های متنوعی تشکیل شده است که هر یک از این استاندارد ها فواید خاصی دارند

که نسبت به آن استاندارد ، از آنها در جای مربوطه استفاده می شود.

مجموعه لوله 24 تمامی استاندارد های لوله مانیسمان را داراست و این لوله را با استاندارد مورد نیازتان برای شما تامین میکند.

استاندارد های مهم لوله مانیسمان :

-ASTM A53

-ASTM 106

-ASTM A312

-ASTM A530 / ASTM A534