قیمت لوله داربستی

1402/05/09

ردیفعنوان سایز یا برندقیمت ( ریال )
1لوله داربستی 1/2 12 میل4/900/000
2لوله داربستی 1/2 12/5 میل 6/000/000
3لوله داربستی 1/2 13 میل7/000/000
4بست (H)ایران بست700/000
5بست گردونایران بست680/000
6بست داربستی سنگینایران بست600/000
7بست داربستی سبکایران بست550/000
8بست تک پیچ420/000
9رابط 20 سانتی380/000
10رابط 17 سانتی 350/000
11مغزی200/000