قیمت لوله API

1400/08/19

ردیفسایزبرندقطر خقیمت (ریال)
11/2سپاهان21.302/350/000
23/4سپاهان26.703/000/000
31سپاهان33.404/100/000
41/4 1سپاهان42.206/350/000
51/2 1سپاهان48.307/300/000
62سپاهان60.309/750/000
71/2 2سپاهان73.0012/600/000
83سپاهان88.9014/550/000
94سپاهان114.3018/900/000